19 juli 2009 del 1 ÖPPEN TRÄDGÅRD / July 19th 2009 part 1 OPEN GARDEN DAY

tidigare besök/previous visit |19 juli del 2 / July 19th part 2

summer snow
dahlia