4 juni 2017

13 maj 2017 / fler besök i trädgården/more visits to the garden

rhododendron

rhododendron